Nieuws

Streven naar veiligheid en betrouwbaarheid

Cartoon trap

Nieuwe VCA

Nieuwe versie VCA is een feit
De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag, en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

Van oud naar nieuw
VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Dit komt doordat SSVV nog wat zaken moeten regelen om ervoor te zorgen dat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie kunnen gaan certificeren. Natuurlijk moet ook de nieuwe checklist nog worden gepubliceerd, zodat bedrijven precies weten aan welke eisen ze moeten voldoen. Op VCA.nl laat SSVV weten wanneer het allemaal zover is.

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Wat wordt er anders?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

 1. Terug naar de basis
  Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, heeft SSVV het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven hebben ze logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.
 2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk
  SSVV heeft de onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.
 3. Ieder bedrijf is anders
  Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.
 4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
  SSVV heeft de positie van de zzp’er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer mustvragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, verhoogt SSVV de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.
 5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
  Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. SSVV heeft de nieuwe versie zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SSVV via 070 33 78 755 of info@ssvv.nl.

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)251 – 22 22 73 of via info-nck@normecgroup.com.

Gerelateerd nieuws

Safety Culture Ladder 2.0: aangescherpt en beter toepasbaar

Safety Culture Ladder 2.0: aangescherpt en beter toepasbaar

PSO-keurmerk

PSO-keurmerk

SCL: Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB)

SCL: Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB)

Gerelateerd nieuws

Downloadversie VCA-checklist beschikbaar

Downloadversie VCA-checklist beschikbaar

Overgangsregeling VCA 2008/5.1 – 2017/6.0

Overgangsregeling VCA 2008/5.1 – 2017/6.0

Tips voor het juist publiceren van certificaten en logo’s

Tips voor het juist publiceren van certificaten en logo’s