Nieuws

Versterken van de veiligheidscultuur

Vrouw en man met klembord

Safety Culture Ladder 2.0: aangescherpt en beter toepasbaar

Vanaf 1 september is de nieuwe versie van de Safety Culture Ladder (SCL 2.0) beschikbaar. Deze is op verschillende punten verbeterd, aangescherpt en is beter toepasbaar.

Safety Culture Ladder

Met de Safety Culture Ladder (SCL) hebben werkgevers de mogelijkheid om de veiligheidscultuur binnen hun organisatie te versterken. Deze tool is opgebouwd uit vijf niveaus, die elk aangeven hoe een bedrijf gepositioneerd kan worden in termen van veilig werken.

In de SCL 2.0 zijn aanpassingen doorgevoerd die zorgen voor meer duidelijkheid en overzicht. De nieuwe versie is beknopter, dankzij het weglaten van dubbele onderdelen. Er is ook een trede toegevoegd, die het volledige groeiproces van een organisatie zichtbaar maakt. Daarnaast zijn er oplopende beschrijvingen toegevoegd waardoor de verschillen per trede duidelijker zijn. Dit geeft veel meer inzicht in de groeimogelijkheden naar een volgende trede.

Door deze wijzigingen is de SCL helderder en meer resultaatgericht. Er is meer focus op houding, gedrag en interactie in plaats van bijvoorbeeld werkwijze, methoden en systemen.

Meer informatie over de Safety Culture Ladder (SCL 2.0) is te vinden op de website van Safety Culture Ladder.

Overgangstermijn

Er geldt een overgangstermijn voor de nieuwe versie van de SCL. In 2024 kan er nog op beide versies gecertificeerd worden, vanaf 2025 is (her)certificatie alleen nog maar mogelijk op de nieuwe (2.0) versie.

Om u goed voor te bereiden op de audits geeft de NEN trainingen, zodat u goed voorbereid bent voor de audit. Meer informatie hierover is te vinden op de website van NEN.

Meer informatie

Meer informatie over de Safety Culture Ladder vindt u op de website van NEN, www.nen.nl en op www.safetycultureladder.com.

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

NCK behaalt als 1e in Nederland de accreditatie voor de CO2 Prestatieladder

NCK behaalt als 1e in Nederland de accreditatie voor de CO2 Prestatieladder