Nieuws

Het stimuleren van veiligheidsbewustzijn

Schoenen lopend op trap

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

Op 1 januari 2022 gaat de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) in. Die heeft als doel veiligheidsbewustzijn te stimuleren, zodat er minder onveilige situaties en incidenten ontstaan. De Safety Culture Ladder, voorheen de Veiligheidsladder, is het certificaat waarmee je aantoont dat je veilig werkt. Normec NCK verzorgt hiervoor de volledige certificering.

Bij Normec NCK is Paul van Schijndel auditleider. Paul signaleert toenemende interesse in de Safety Culture Ladder. “Opdrachtgevers stellen vanaf begin volgend jaar het certificaat verplicht. Je moet als opdrachtnemer kunnen aantonen dat je op een bepaalde trede op de ladder staat en dienovereenkomstig werkt.

Eén ladder, vier varianten

“Veel van onze klanten zitten in de bouw en infra”, zegt Paul. “We komen over de vloer bij bedrijven met honderden medewerkers, maar schuiven ook aan de keukentafel aan. Hoe groot of klein ook, we denken graag mee met de klant.” De Safety Culture Ladder kent vier varianten. Bouwbedrijven en hun opdrachtgevers kiezen zelf de variant die passend is. Twee ervan worden uitgegeven met een certificaat: de SCL Original met jaarlijks een volledige audit, en het SCL-product waarbij je alleen het eerste jaar een volledige audit krijgt. Bij de andere twee, de SCL Light en de Approved Self Assessment, komt Normec NCK weliswaar langs om te toetsen maar er volgt geen certificaat.

Paul van Schijndel

Veel van onze klanten zitten in de bouw en infra.

Paul van Schijndel

Met het samengaan van NCK met Normec Group eind 2019, maken leden van Bouwend Nederland nu gebruik van een certificerende instelling met een breed pakket aan certificeringsdiensten. Zij worden via één vast aanspreekpunt geholpen.

Dit artikel verscheen in Bouwend Nederland editie: Bedrijfsvoering p.33.

Safety Culture Ladder 2.0: aangescherpt en beter toepasbaar

Safety Culture Ladder 2.0: aangescherpt en beter toepasbaar

De organisatie voorbereiden op een externe audit

De organisatie voorbereiden op een externe audit

“Excelleren door elke dag te verbeteren, dat is Normec NCK”

“Excelleren door elke dag te verbeteren, dat is Normec NCK”