Werkwijze

Zo gaan we te werk

Wij informeren u graag over onze werkwijze. Wilt u meerdere certificaten bij Normec NCK onderbrengen? Wilt u weten hoelang een certificatietraject duurt? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Normec auditor with tablet
Stappenplan

Het certificatietraject in 5 stappen

 1. Documentatiebeoordeling (fase 1 beoordeling)

  Normec NCK bezoekt uw bedrijf voor een beoordeling van de opgestelde documentatie. Het doel van dit bezoek is om vast te stellen of de organisatie klaar is voor de implementatie-audit. Indien relevant zit er tijd tussen de fase 1 beoordeling en de implementatiebeoordeling (fase 2).

 2. Implementatie beoordeling (fase 2 beoordeling)

  Normec NCK toetst of het systeem werkt en functioneert naar de eisen uit de normatieve documenten. Deze beoordeling omvat ook de beoordeling van werkzaamheden, zowel op kantoor als op de uitvoeringslocatie. De omvang van deze beoordeling is afhankelijk van de grootte van de organisatie.

 3. Uitgifte certificaat

  Bij een positieve beoordeling zal de auditor de organisatie voordragen voor certificatie. Voordat definitief het certificaat wordt uitgegeven vinden nog enkele kwaliteitscontroles plaats. Hierna ontvangt de organisatie het certificaat en de bijbehorende auditrapportage.

 4. Tussentijdse audits

  Gedurende de looptijd van het certificaat, die doorgaans drie jaar betreft, zal Normec NCK controleaudits uitvoeren. De omvang en frequentie daarvan zijn vastgelegd in de verschillende certificatieschema’s. Bij een positieve beoordeling zal het lopende certificaat worden voortgezet.

 5. Herbeoordeling

  Normec NCK komt ongeveer drie maanden voor het aflopen van het certificaat langs voor de herbeoordeling. Deze beoordeling is van dezelfde omvang als die bij stap 2 en moet ervoor zorgen dat bij een positief resultaat het certificaat met drie jaar wordt verlengd.