Productcertificering

Betrouwbaar en deskundig

Auditor maakt aantekeningen

BRL SIKB 12000

De BRL SIKB 12000 heeft betrekking op werkzaamheden onder de grondwaterspiegel. Bij bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse parkeergarage zijn maatregelen nodig om de bouwplaats droog te houden. Vaak worden daarbij tijdelijke ontwateringstechnieken gebruikt. Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de eisen aan het proces, het kwaliteitsmanagementsysteem en de certificering onder BRL-SIKB 12000 en verbindt de verschillende schakels in de bemalingsketen met elkaar. Aan de hand van de checklist wordt doelgericht en gestructureerd naar de risico’s toegewerkt. De checklist maakt tevens de risico’s voor alle partijen inzichtelijk. Zo wordt de kans op schade bij een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand of door bronbemaling verkleind.

Wat zijn de voordelen van een BRL SIKB 12000 certificering?

  •  Met een BRL-SIKB 12000-certificering bent u bevoegd tot het verrichten van bemalingswerkzaamheden onder de waterspiegel.
  • Met een BRL-SIKB 12000-certificering laat u zien dat op een systematische manier een bemalingswerk voorbereidt en uitvoert en daarmee kwaliteit waarborgt.
  • Met een BRL-SIKB 12000-certificering beschikt u over een erkend bewijsmiddel conform de Wbb, Wtw en de Wm.

BRL SIKB 12000: toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de BRL SIKB 12000 is onderverdeeld in vier activiteiten ofwel protocollen:

  • protocol 12010: het opstellen van bemalingsadviezen
  • protocol 12020: het opstellen van een technisch bemalingsplan
  • protocol 12030: het daadwerkelijk uitvoeren van bemaling
  • protocol 12040: de aansturing van een bemaling.

Normec NCK en de BRL-SIKB 12000

Normec NCK is een door de SIKB erkende certificerende instelling die mag certificeren voor alle vier de protocollen van de BRL SIKB 12000.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Dit zeggen klanten over Normec NCK

Fred van der Linden montage
Fred van der Linden Montage

Al meer dan 10 jaar klant van Normec NCK

“Het was de eigenaar van een arbo-adviesbureau die mij met Normec NCK in aanraking bracht. Hij werkte zelf al jarenlang met ze en was lovend over hun praktische benadering.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen over dit onderwerp

Waar vind ik meer informatie over de accreditatie en scope van Normec NCK?

Alle informatie over onze accreditatie is te vinden op de website van de Raad voor Accreditatie (RvA). ). Wij staan hier geregistreerd onder nummer C501 voor managementcertificering en nummer C626 voor productcertificering. Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)251 – 22 22 73.

Kan Normec NCK meerdere schema’s gelijktijdig auditeren?

Ja, wij kunnen meerdere schema’s gelijktijdig of gecombineerd auditeren. Wel is dit bij lopende certificaten afhankelijk van hun afloopdatum. Verder zijn de ISO-normen ISO9001, ISO14001 en ISO45001 vanwege hun structuur zeer goed te combineren. Ook audits voor schema’s als VCA en ISO9001 kunnen gecombineerd worden uitgevoerd.