Over ons

Betrouwbare partner in certificeringen

Met beide voeten op de grond. Dat vat samen hoe Normec NCK werkt. We zijn gemakkelijk benaderbaar, hebben flexibiliteit in ons DNA zitten en zijn uiterst pragmatisch in onze dienstverlening. Sinds de oprichting van NCK in 2003 zijn deze waarden verankerd in onze werkwijze. Gedurende de jaren is gebleken dat het juist die nuchterheid is, waar bedrijven en organisaties die zich willen laten certificeren behoefte aan hebben.

Normec employee smiling

Voor kleine en grote ondernemers

We werken voor kleine en grote bedrijven en organisaties. Onze auditoren zitten bij loonbedrijven aan de keukentafel en in board rooms van beursgenoteerde bedrijven. Wie de klant ook is; we kennen zijn situatie, we spreken zijn taal. Dat geldt niet alleen voor onze auditoren, maar ook voor onze mensen op kantoor. Het is het voordeel van een relatief klein bedrijf dat gedurende de jaren bewust gecontroleerd is gegroeid. Zo zijn we steeds een beetje groter geworden: door vooral onszelf te blijven.

Sinds 2019 maakt Normec NCK deel uit van Normec. Samen met andere Normec entiteiten bieden we een compleet pakket aan diensten, op het gebied van testen, inspecteren, certificeren & compliance.

We blijven onszelf

Klantgerichtheid was en is voor NCK niet alleen een goed klinkende USP maar maken we daadwerkelijk waar. Dat stemt ons trots maar is ook simpelweg het gevolg van hoe wij dingen doen. En die doen we, na al die jaren, nog steeds een beetje anders dan de rest. Dat viel ook Normec Group op, dat NCK in 2019 overnam. Of de overname van invloed is op onze werkwijze, de informaliteit, de kwaliteit van dienstverlening? Zeker niet. Wij blijven wie we zijn, de geschiedenis wijst uit dat we daar nu eenmaal het best in zijn. In dingen net wat anders doen.

Accreditatie

Als geaccrediteerde certificerende instelling door de Raad voor Accreditatie is Normec NCK bevoegd om de volgende certificeringen uit te voeren:
• Managementsysteemcertificaties (Nr. C501)
• Productcertificaties (Nr. C626)
Om dit te doen conform de wensen van onze opdrachtgevers en de verschillende normeisen heeft Normec NCK een kwaliteitsmanagementsysteem.

Lees onze beleidsverklaring.
Bekijk ons certificatiereglement.

Onze geschiedenis

De informele certificerende instelling

De oprichting van het Nederlands Certificatie Kantoor (NCK) in 2007 kwam voort uit het ongenoegen van ingenieur Jeroen de Wilde over de trage, inflexibele werkwijze van de certificerende instellingen. Dat kon anders, zo was hij van mening. Het bleek inderdaad anders te kunnen. En hoe. Sinds het begin van ons bestaan staan we in de markt bekend als de informele certificerende instelling die wars is van arrogantie en die náást de klant staat.

Normec NCK kantoortekening
Ons team

Deskundig, ondernemend en ambitieus