Nieuws

Anticiperen op de beweging in de markt

Portret van geconcentreerde zakenman met laptop

“Excelleren door elke dag te verbeteren, dat is Normec NCK”

Afgelopen maart verruilde Miranda Seigers haar carrière in de uitzendbranche voor de certificatiebranche. Als operationeel directeur staat ze aan het roer bij Normec NCK, een bedrijf waar ze trots op is. Net als op haar 23 collega’s, die helpen om de toekomstplannen die Miranda heeft waar te maken. Uit Miranda’s plannen spreekt realisme. “Wij kiezen voor duurzame groei. We willen het elke dag beter doen in de branches waar wij ons traditioneel het beste bij voelen, zoals de bouw en infra. Ook dat is groei.”

Normec NCK

“Voor ons is het een kwestie van kijken naar de markt, zien hoe die beweegt”

Miranda Seigers

Zoals veel andere branches hebben ze ook in de certificatiebranche te maken met roerige tijden. De spoeling op de krappe arbeidsmarkt is dun, en ondanks het feit dat Miranda’s recruitmentachtergrond helpt bij het aantrekken van gemotiveerde krachten, moeten heel wat inspanningen worden verricht om de juiste mensen aan het team te kunnen toevoegen. Een heikel punt dat 2020 domineerde is gelukkig voorbij. “Toen de wereld nog niet goed raad wist met het coronavirus, moesten er alternatieven worden bedacht voor veel audits op locatie, bijvoorbeeld online. Dat was niet altijd ideaal”, erkent Miranda. “Gelukkig is die tijd voorbij en kunnen we weer als vanouds bij onze klanten op bezoek.”

Groot schema

Met een team van zeventien auditoren is Normec NCK zeker niet de grootste. Relatief gezien dan, want op bepaalde terreinen verricht het bedrijf zelfs groots werk. “Onze bekendheid kwam met VCA, veiligheid, gezondheid en milieu, ons grootste schema”, weet Miranda. “Tot op de dag van vandaag laten veel mkb-bedrijven in de bouw en infra zich hiervoor door ons certificeren. We zijn tevens goed bekend met ISO 9001 en ISO 14001. Daarnaast kennen ze ons binnen de bouw en infra van de Safety Culture Ladder, waarmee je veiligheidsbewustzijn in bedrijven meet.” Wat veel bedrijven niet weten: Normec NCK was in Nederland de allereerste certificatie-instelling die de accreditatie kreeg voor de CO2 Prestatieladder. “Wij waren ook de eerste instantie die gemeenten en provincies hiervoor mocht certificeren. Duurzaam en milieubewust acteren gaat ons na aan het hart. Dat geldt ook voor ISO 45001, waarmee organisaties aantonen dat ze bewust gezond en veilig werken. Daar gaan we meer mee doen.”

Geen stroperigheid

“Wij zijn onderdeel van de Normec Group, een speler van formaat in de wereld van het testen, inspecteren, certificeren en compliance”, zegt Miranda. “Dat biedt een prachtig uitgangspunt. Door onze positie onder de vleugels van Normec hebben wij uitstekende faciliteiten en een schat aan kennis ter beschikking. Tegelijkertijd behouden wij voor onze opdrachtgevers de charme van een klein bedrijf. Dat merken ze. Bij Normec NCK heerst nul stroperigheid. Er is ook geen gelaagdheid. Heb je een vraag dan word je bij ons telefonisch direct geholpen en een offerte mag je binnen twee werkdagen in de mailbox verwachten.”

Best practices delen

Ondanks dat de certificeringsbranche aan bepaalde regels is gebonden, zijn ze er bij Normec NCK van overtuigd dat er nog veel winst valt te behalen. Daar wordt aan gewerkt. Zo is er met regelmaat harmonisatieoverleg, intern overleg waarbij NCK’ers met elkaar in gesprek gaan en onder andere best practices delen. Zo komt de lat als vanzelf steeds hoger te liggen. “We vinden het belangrijk om transparant te zijn. Daarom werken we nu aan een systeem waarbij opdrachtgevers de status van hun certificatieproces kunnen volgen. We merken dat er vaak situaties zijn waarin de opdrachtgever dat wil weten, bijvoorbeeld bij een aanbesteding. Wij denken dan: okay, kijk maar mee in ons systeem. Voor ons is het een kwestie van kijken naar de markt, zien hoe die beweegt. Het is een wisselwerking waar wij graag op anticiperen.”

Dit artikel verscheen in Bouwend Nederland Special.

NCK treedt toe tot Normec Group

NCK treedt toe tot Normec Group

NCK behaalt als 1e in Nederland de accreditatie voor de CO2 Prestatieladder

NCK behaalt als 1e in Nederland de accreditatie voor de CO2 Prestatieladder

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder