Nieuws

Een internationaal erkende norm

Vrouw schud persoon de hand

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

De ISO 45001 norm werd in maart 2018 geïntroduceerd en is de vervanger van de OHSAS 18001 norm. Sinds maart 2021 is de OHSAS 18001 definitief vervangen door de ISO 45001. In dit artikel vertellen we u graag wat de norm precies inhoudt en hoe de audit in zijn werk gaat.

Voor wie en waarom is deze norm interessant?

  • ISO 45001 is van toepassing op elke organisatie die een G&VW-managementsysteem wil inrichten, implementeren en onderhouden om arbeidsomstandigheden te verbeteren, gevaren weg te nemen en G&VW-risico’s te minimaliseren.
  • De High Level Structure (HLS) is de basisstructuur met kerneisen waaraan alle ISO-managementsysteemnormen voldoen. Dat betekent dat normen zoals de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling kennen. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van managementsystemen.
  • De ISO 45001 norm is opgebouwd middels de plan-do-check-act cyclus. De norm streeft naar het continu verbeteren van de G&VW prestaties, beheersing van risico’s welke voorkomen in de organisatie en het voldoen aan relevante wetgeving.
  • De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen kunnen alleen certificaten verstrekken op basis van het certificatieschema van SCCM (en de daaraan verbonden vermelding van SCCM op het certificaat), wanneer de certificatie-instelling geaccrediteerd is voor ISO 45001:2018. Uw certificaat is dus vindbaar in de database van het SCCM.
  • Omdat de ISO 45001 een internationaal erkende norm is, heeft dit certificaat ook waarde buiten Nederland.

Hoe verloopt een ISO 45001 audit voor uw organisatie?

  1. Documentatiebeoordeling (fase 1): De auditor bezoekt uw bedrijf voor een beoordeling van de opgestelde documentatie. Het doel van dit bezoek is om vast te stellen of de organisatie klaar is voor de implementatie-audit. Indien relevant zit er tijd tussen de fase 1 en fase 2 beoordeling.
  2. Implementatiebeoordeling (fase 2): De auditor toetst of het systeem werkt en functioneert naar de eisen uit de ISO 45001 norm. Fase 2 omvat ook de beoordeling van werkzaamheden, zowel op kantoor als op de uitvoeringslocatie. De omvang van deze beoordeling is afhankelijk van de grootte van de organisatie.
  3. Uitgifte certificaat: Bij een positieve beoordeling zal de auditor de organisatie voordragen voor certificatie. Voordat definitief het certificaat wordt uitgegeven, vinden nog enkele kwaliteitscontroles plaats. Hierna ontvangt de organisatie het ISO 45001 certificaat en de bijbehorende auditrapportage.
  4. Tussentijdse audits: Gedurende de looptijd van het ISO 45001 certificaat (drie jaar) zullen wij controleaudits uitvoeren. De omvang en frequentie daarvan zijn vastgelegd in het certificatieschema. Bij een positieve beoordeling wordt het lopende certificaat voortgezet.
  5. Herbeoordeling: Normec NCK komt ongeveer drie maanden voor het aflopen van het ISO 45001 certificaat langs voor de herbeoordeling. Deze beoordeling is van dezelfde omvang als die bij stap 2 en moet ervoor zorgen dat bij een positief resultaat het certificaat met drie jaar wordt verlengd.

Vragen

Heeft u aanvullende vragen over de ISO 45001 norm of bent u benieuwd naar de investering voor uw beoogde certificering? Neem dan gerust contact op.

De organisatie voorbereiden op een externe audit

De organisatie voorbereiden op een externe audit

Mijn.sccm: hét kennisplatform voor gecertificeerde bedrijven

Mijn.sccm: hét kennisplatform voor gecertificeerde bedrijven

Tips voor het juist publiceren van certificaten en logo’s

Tips voor het juist publiceren van certificaten en logo’s