Nieuws

Logogebruik bij certificatie

Telefoon in de hand

Tips voor het juist publiceren van certificaten en logo’s

Wanneer u een certificaat behaalt of verlengt, dan wilt u uw relaties hier vanzelfsprekend van op de hoogte brengen. Dit kan bijvoorbeeld door uw certificaat of bijbehorende logo’s te publiceren op uw website. Aan de publicatie hiervan zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. Zo is het type certificaat bepalend voor waar u de logo’s mag gebruiken en zijn er ook regels verbonden aan de publicatie van het certificaat. In dit artikel diepen we dit verder voor u uit.

Logogebruik bij managementsysteemcertificatie

Indien u gecertificeerd bent voor bijvoorbeeld de ISO 9001, VCA, Safety Culture Ladder of de CO2-Prestatieladder, gaat het om managementsysteemcertificatie. Het behalen van dit certificaat betekent dat uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de eerdergenoemde regeling. Dit zegt echter niks over de kwaliteit van uw geleverde producten of diensten. Daarom mogen logo’s van een managementsysteem certificatie niet afgebeeld worden op producten of de verpakking van producten. Deze logo’s mogen wel gebruikt worden op briefpapier, offertes en andere bedrijfsdocumenten. Ook mogen deze certificatiemerken worden gebruikt bij advertenties en andere reclame-uitingen.

Logogebruik bij productcertificatie

Naast managementsysteemcertificatie, certificeert Normec NCK ook processen en diensten. Deze vallen onder de noemer productcertificatie. Dit betreffen alle BRL (SIKB) certificaten en BRL 9101. De logo’s van deze regelingen mogen juist wel gebruikt worden op producten of de verpakking daarvan. Omdat productcertificaten dus specifiek van toepassing zijn op één product, dienst of proces mogen de logo’s enkel gebruikt worden op plekken waar expliciet het gecertificeerde product, dienst of proces wordt benoemd. Dit is zo omdat anders de indruk wordt gewekt dat het certificaat ook op andere producten/processen/diensten van toepassing is. Het is dus niet verstandig om het logo standaard op offertes of briefpapier te plaatsen als uw bedrijf verschillende diensten, producten of processen levert.

Logogebruik bij certificering van een onderdeel van het bedrijf

Wanneer er slechts een deel van het bedrijf gecertificeerd is voor een normonderdeel is het van belang om hier in uw communicatie duidelijkheid in te verschaffen. Dit kan bijvoorbeeld door de logo’s op uw website slechts te gebruiken op de pagina’s welke betrekking hebben op het gecertificeerde onderdeel van het bedrijf.

Aanpassing van het certificaat, logo’s en auditrapportages

Het aanpassen van verstrekte certificaten, logo’s en auditrapportages is niet toegestaan. Deze documenten blijven namelijk eigendom van de certificerende instelling. Als u het certificaat wilt plaatsen op de website, is dit toegestaan zolang u het certificaat niet aanpast. Bekijk de uitgebreide voorwaarden voor logogebruik.

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

PSO-keurmerk

PSO-keurmerk

Mijn.sccm: hét kennisplatform voor gecertificeerde bedrijven

Mijn.sccm: hét kennisplatform voor gecertificeerde bedrijven