Nieuws

Werken aan een betere toekomst

wereldbol in handen

Klimaatverandering verplicht aandachtspunt in ISO-normen

Per 23 februari zijn er amendementen van kracht voor alle managementsysteemnormen, zoals de ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. De amendementen zorgen ervoor dat organisaties zich bewust worden van klimaatverandering en proactief handelen op risico’s en kansen betreft het klimaat.

Organisaties die de managementsystemen toepassen, dienen per direct na te gaan of klimaatverandering een issue is in relatie tot de context, eisen van belanghebbenden van de organisatie en de doelstellingen van het managementsysteem.

Wat betekent dit voor u?

Met de inwerkingtreding van het amendement (bekend als AMD-1_2024) is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt in het vaststellen van de interne en externe belangrijke punten/context (§ 4.1) en het vaststellen van de eisen van belanghebbenden (§ 4.2), inclusief eventuele risico’s en kansen en de daaruit volgende acties en doelstellingen.

De huidige versies van de managementsysteemnormen worden door de amendementen niet aangepast en voor bestaande certificaten zijn er geen gevolgen. Er geldt voor dit amendement echter géén overgangstermijn. De aanvulling is per direct van kracht en zal direct door certificaathouders in de managementsystemen moeten worden toegepast.

NEN-webinar

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) organiseerde op 4 maart een webinar over de publicatie van de amendementen met een uitgebreide toelichting op de achtergrond en de gevolgen van de invoering ervan. Bekijk het volledige webinar terug.

Meer informatie

Meer informatie, publicaties en veelgestelde vragen vindt u op de uitgebreide informatiepagina van NEN.

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

ISO 45001-certificering bij Normec NCK

ISO 45001-certificering bij Normec NCK