Nieuws

Zorg dragen voor veiligheid en gezondheid

Schoenen lopend op trap

ISO 45001-certificering bij Normec NCK

Vanaf heden biedt Normec NCK ISO 45001-certificering aan. De ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen. De officiële Nederlandse naam voor de ISO 45001-norm is ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’.

Waarom ISO 45001-certificering?

ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarnaast draagt het bij aan een beleid gericht op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Het behalen van het ISO 45001-certificaat brengt een aantal voordelen met zich mee:

  • Vormgeven van een werkwijze waaruit verbeteringen volgen
  • Essentieel onderdeel in het MVO-beleid
  • Een verbetering van de werkomstandigheden zorgt voor gemotiveerde medewerkers
  • Een daling van het verzuimpercentage wat financieel gunstig is
  • De veiligheid en gezondheid op de werkvloer is aantoonbaar aan opdrachtgever en klanten

Met het certificaat toont u als organisatie aan dat u aan alle eisen uit de norm voldoet. Ook kunt u dit certificaat inzetten als communicatiemiddel en wordt het certificaat steeds vaker een gevraagde norm bij aanbestedingen.

Audit inplannen

Om een ISO 45001-certificaat te behalen, moet er een audit plaatsvinden. Door de toenemende vraagt voegt Normec NCK ISO 45001-certificering toe aan haar dienstverlenging. Normec NCK is momenteel hard bezig om de accreditatie voor deze norm te behalen. De doelstelling is om voor het einde van dit jaar geaccrediteerd te zijn voor deze norm. Aanvragen kunnen op dit moment al worden ingediend, waarna in overleg met de klant een auditdatum ingepland wordt.

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

Accreditatie BRL 2100 en BRL 7000

Accreditatie BRL 2100 en BRL 7000

De organisatie voorbereiden op een externe audit

De organisatie voorbereiden op een externe audit