Nieuws

Een nieuwe versie van de VCA

Cartoon trap

Overgangsregeling VCA 2008/5.1 – 2017/6.0

Op 2 april 2018 wordt versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1.

De volgende overgangsregeling is van kracht:

  • Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.
  • Tot drie maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de (hercertificatie-)audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.
  • Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

Voor buitenlandcertificaten* geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0. De certificatie-instelling informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze overgangstermijn en maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden omgezet. Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.

*dit zijn certificaten verleend aan buitenlandse bedrijven (uit andere landen dan Nederland en België) en aan Nederlandse en Belgische bedrijven met vestigingen in het buitenland.

Bron: SSVV

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)251 – 22 22 73 of via info-nck@normecgroup.com.

Downloadversie VCA-checklist beschikbaar

Downloadversie VCA-checklist beschikbaar

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

SCL: Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB)

SCL: Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB)