Nieuws

Invoering en handhaving van ViA

Mannen met helmen en veiligheid hesjes

SCL: Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB)

Eerder schreven we al over de afspraken tussen de werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) van de Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB) en certificerende instellingen over de invoering en handhaving van ViA. Het is per 1 januari 2022 noodzakelijk om te voldoen aan (afhankelijk van de contractwaarde en de impact): een SCL certificaat, een SCL Light Statement of SCL Approved Self Assesment.

Veiligheid in aanbestedingen

Nu ViA vanaf 1 januari 2022 als verplichting in aanbestedingen en contracten wordt opgenomen, is er grote vraag ontstaan bij de certificerende instellingen. Opdrachtgevers hebben vervolgens afspraken gemaakt over de situatie waarin organisaties niet tijdig het juiste bewijs kunnen leveren door onvoldoende capaciteit bij de certificerende instelling. Wanneer het vereiste bewijsmiddel nog niet in bezit is, wordt een ondertekende offerte met een afspraakbevestiging voor een audit geaccepteerd. Hierbij moeten organisaties ook aantonen dat zij voor die datum al een self-assessment gedaan hebben. De werkgroep ViA heeft besloten dat op 1 januari 2023 een evaluatie zal plaatsvinden. Ook wordt per 1 januari 2024 minimaal trede 3 op de Safety Culture Ladder verplicht.

Welk bewijsmiddel

De werkgroep ViA heeft nauw contact met Normec NCK en de overige certificerende instellingen over de capaciteit. Zodra er weer voldoende ruimte is zullen alleen de geldige bewijsmiddelen worden geaccepteerd. Het is dus van belang om te bekijken welk bewijsmiddel voor u van toepassing is. Dit kunt u doen door middel van de Handreiking ViA/risicomatrix.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Safety Culture Ladder.

Safety Culture Ladder 2.0: aangescherpt en beter toepasbaar

Safety Culture Ladder 2.0: aangescherpt en beter toepasbaar

De organisatie voorbereiden op een externe audit

De organisatie voorbereiden op een externe audit

Mijn.sccm: hét kennisplatform voor gecertificeerde bedrijven

Mijn.sccm: hét kennisplatform voor gecertificeerde bedrijven