Nieuws

VCA en ISO 45001: de verschillen

Mensen in veiligheidskleding controleren bouwplaats

VCA en ISO 45001: de verschillen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Het is wenselijk dat er een veiligheidsmanagementsysteem is ingericht in uw organisatie. Het voldoen aan veiligheidstandaarden is hier een belangrijk onderdeel van, bijvoorbeeld door VCA en ISO 45001. Wat houden deze normen in en wat zijn de verschillen?

VCA in het kort

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een norm voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Met een VCA-certificaat laat u zien dat uw bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en dat u een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer bent. VCA is bedoeld voor bedrijven die (risicovolle) werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken zoals in de bouw- en constructiesector. Met een VCA-certificaat voldoet u als bedrijf ook direct aan de minimale eisen van de Nederlandse Arbowetgeving. Daarnaast is het goed om het VCA-certificaat voor uw bedrijf niet te verwarren met de persoonscertificaten ofwel het VCA-diploma. Dit zijn twee totaal verschillende certificaten.

ISO 45001 in het kort

De ISO 45001 is de mondiale managementsysteemnorm voor gezond en veilig werken. Het is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het draagt bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. ISO 45001 is van toepassing op elke organisatie in elke sector die een G&VW-managementsysteem wil inrichten, implementeren en onderhouden. ISO 45001 heeft als basis de high level structuur. Hiermee heeft het dezelfde opbouw/structuur als bijvoorbeeld de ISO 9001 en ISO 14001. Door dezelfde structuur kenmerkt kunt u eenvoudig voorborduren op uw huidige managementsysteem ISO 9001.

Mannen met helmen en veiligheid hesjes

Een overzicht van de verschillen

Hoewel VCA en ISO 45001 beide veiligheidsnormen zijn, zijn er verschillen tussen deze twee. We noemen hieronder de drie belangrijkste.

1.Nederlandse norm versus mondiale norm

VCA is een Nederlands geaccepteerde norm en niet internationaal erkend. Hoewel, sommige landen erkennen de Nederlandse VCA wél, zoals België, Duitsland en Oostenrijk. In andere landen kan het voorkomen dat om een ander certificaat gevraagd wordt. Let goed op in landen buiten Europa: deze kunnen flink afwijken van de Europese wet- en regelgeving.

ISO 45001 is de eerste veiligheidsnorm die wereldwijd wordt geaccepteerd. Bij zowel nationale als internationale opdrachten laat u zien dat u de risico’s in uw vak kent, alle voorzorgsmaatregelen hebt getroffen die nodig zijn en dat uw medewerkers weten wat zij moeten doen in een noodsituatie.

2.Bouw-/constructiesector versus elke sector

VCA wordt vaak gebruikt in bouw-gerelateerde organisaties die risicovolle werkzaamheden uitvoeren. De scope van VCA is veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) en is gericht op de aanwezigheid van maatregelen en procedures.

ISO 45001 is geschikt voor iedere organisatie in iedere sector. De scope is arbeidsomstandigheden en veiligheid, maar ook het welzijn van medewerkers.

3.Checklist versus managementsysteem

VCA (VGM Checklist Aannemers) is een praktische vragenlijst rondom veiligheid en risicovolle werkzaamheden om de operationele veiligheid te beheersen. De checklist is bedoeld om ongevallen op de werkvloer te voorkomen, omdat ze worden gewezen op mogelijke arbeidsrisico’s.

ISO 45001 is een managementsysteem-norm voor gezond en veilig werken. In tegenstelling tot VCA ligt de focus niet op hoe u iets moet organiseren, maar wat u moet organiseren. Het geeft meer ruimte en vrijheid om zelf invulling te geven aan het optimaliseren en verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Welke norm is geschikt voor mijn bedrijf?

VCA is niet per definitie beter dan ISO 45001 of andersom. Baseer de keuze op uw organisatie, behoeften en eventuele eisen en kijk welke het beste geschikt is. Wordt er bijvoorbeeld een VCA geëist, maar bent u al ISO 45001 gecertificeerd? Dan is het mogelijk om bepaalde VCA-onderdelen hieraan toe te voegen.
Laat u adviseren door onze specialisten. Samen bekijken we graag wat het beste bij u past.

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

ISO 45001 norm: voor gezond en veilig werken

ISO 45001-certificering bij Normec NCK

ISO 45001-certificering bij Normec NCK