Nieuws

Niveau 3 op de CO2-Prestatieladder

Papieren overhandigen

NCK reikt het 1.000ste CO2-Prestatieladder certificaat uit aan Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft vandaag uit handen van onze auditor Merel van de Geer het CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Daarmee ontvangt het waterschap het 1.000ste certificaat van de Ladder.

Normec NCK en de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is in de afgelopen jaren een toonaangevend duurzaamheids-instrument in de Nederlandse markt geworden. Organisaties stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder.

Sinds 2015 heeft NCK al vele mooie en toonaangevende bedrijven en organisaties mogen certificeren als GP-Groot B.V., BUKO Infrasupport B.V., Mourik Infra Holding B.V., Gemeente Renkumprovincie Gelderland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wij zijn er dan ook meer dan trots op om nu ook het 1000ste CO2-prestatiecertificaat van SKAO te mogen uitreiken bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Duurzaam Delfland
De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Delfland heeft zich tot doel gesteld om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Directeur Pieter Janssen van Delfland: ‘’In ons beleid voor duurzaam inkopen wordt door ons al gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder. Het was voor ons dus een logische stap om deze methodiek ook binnen de eigen organisatie toe te passen. Dat leidt tot een betere dialoog met marktpartijen over de mogelijkheden voor reductie van de CO2-uitstoot.”

De CO2-voetafdruk van Delfland is 14.000 ton waarbij de belangrijkste emissies zijn: 7.090 ton biogasverbruik op de afvalwaterzuiveringen, 3.894 ton elektriciteitsverbruik en 1.633 ton aardgasverbruik. Het hoogheemraadschap gaat o.a. aan de slag met de volgende CO2-reducerende maatregelen: verder verduurzamen van de inkoop van elektriciteit, biogas omzetten naar groen gas en leveren aan het gasnet als duurzame brandstofbron voor de transportsector, het elektrisch maken van het wagenpark en investeringen in zon- en windenergie. “Daarnaast helpen we initiatiefnemers om aquathermie (restwarmte uit de afvalwaterzuivering en oppervlaktewater) in te zetten als maatregel voor de energietransitie, om woningen duurzaam te verwarmen.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen (UVW): “De water-schappen zien de CO2-Prestatieladder als een krachtig instrument voor verduur-zaming van de sector. Het is mooi nieuws dat het Hoogheemraadschap van Delfland, naast hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, nu ook deze certificering heeft behaald. Momenteel zijn vijf andere waterschappen via een certificeringstraject ook op weg naar certificering. Meer waterschappen zullen in 2021 volgen.”

(Bron: skao.nl)

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)251 – 22 22 73 of via info-nck@normecgroup.com.
CO2-Prestatieladder Versie 3.1

CO2-Prestatieladder Versie 3.1

NCK behaalt als 1e in Nederland de accreditatie voor de CO2 Prestatieladder

NCK behaalt als 1e in Nederland de accreditatie voor de CO2 Prestatieladder

Nieuw logo voor de CO2-Prestatieladder!

Nieuw logo voor de CO2-Prestatieladder!