Nieuws

Gecertificeerd op niveau 3

Papieren overhandigen

Renkum door NCK gecertificeerd als eerste gemeente met certificaat CO2-Prestatieladder

Gemeente Renkum heeft dinsdag 7 februari 2018 als eerste gemeente in Nederland een certificering voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder in ontvangst genomen. Wethouder duurzaamheid en milieu Wendy Ruwhof kreeg dit overhandigd door Paul Tammer (Normec NCK) en Gijs Termeer (SKAO). Met het duurzaamheidsinstrument gaat de gemeente structureel energie besparen en CO2 reduceren.

Op weg naar een CO2 neutrale overheid

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat de gemeente kan helpen bij het reduceren van CO2. Het is voor de gemeente een middel op weg naar een CO2neutrale overheid. Wethouder Ruwhof: “We zijn al één van de groenste gemeenten in Gelderland en hebben veel betrokken medewerkers in onze organisatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat enthousiast is meegedacht en er direct toepasbare reductiemaatregelen kwamen.” De gemeente heeft diverse hoofddoelstellingen zoals 90% CO2 reductie in 2019 ten opzichte van 2014 en in 2040 klimaatneutraal. Ook gaat de gemeente 100% groene energie inkopen die is opgewekt in Nederland.

CO2-reductieplan

Er kan nog veel winst behaald worden in energiebesparing en duurzame energie. De gemeente heeft een inventarisatie van mogelijkheden om de uitstoot verder terug te dringen opgenomen in het CO2-reductieplan. Wethouder Ruwhof: “Wij zijn als gemeente al vrij actief op het gebied van verduurzamen van vastgoed, maar er zijn nog genoeg maatregelen te nemen om dit verder te verbeteren. Ook zijn er subdoelstellingen zoals het verlagen van het gasverbruik en elektraverbruik in de kantoren, het besparen van brandstofverbruik met bedrijfsauto’s en het materieel en het terugdringen van de zakelijke kilometers.”

Gebruik en doorontwikkeling

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de prestatieladder zoals het gebruik en de doorontwikkeling. Gijs Termeer, manager SKAO: “Voor het eerst sinds het bestaan van de prestatieladder certificeert zich nu een gemeente. Renkum mag trots zijn op deze bijzondere prestatie en toont hiermee lef en draadkracht.”

CO2-prestatieladder

Het doel van de CO2-Prestatieladder is organisaties te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen. De ladder stimuleert vervolgens om de maatregelen uit te voeren en de verworven kennis transparant te delen en samen met medewerkers, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en andere overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot verder terug te dringen.

Vragen?

Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)251 – 22 22 73 of via info-nck@normecgroup.com.

Barneveld is door NCK als tweede gemeente in Nederland gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

Barneveld is door NCK als tweede gemeente in Nederland gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

GVB behaalt CO2-Prestatieladder niveau 3

GVB behaalt CO2-Prestatieladder niveau 3

Gelderland als 1e overheid boven aan de CO2-Prestatieladder

Gelderland als 1e overheid boven aan de CO2-Prestatieladder