Nieuws

Gecertificeerd op niveau 3

Schoenen lopend op trap

Barneveld is door NCK als tweede gemeente in Nederland gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

De gemeente Barneveld heeft onlangs een certificaat op de CO2-Prestatieladder behaald op niveau 3. Hiermee is Barneveld, na de gemeente Renkum, de tweede gemeente in Nederland met een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Met een certificering op de Ladder neemt de gemeente concrete stappen om haar CO2-uitstoot te reduceren en uiteindelijk CO2-neutraal te worden.

Gelders Energieakkoord

De gemeente Barneveld heeft zich eerder aangesloten bij het Gelders Energieakkoord (GEA), waarin Gelderse overheden en het bedrijfsleven samenwerken om de duurzame energietransitie te versnellen. Dit doen de partijen door onder andere te investeren in innovaties die leiden tot energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Barneveld heeft zich tot doel gesteld om haar CO2-uitstoot de komende drie jaar met 78 procent terug te dringen. De gemeente streeft ernaar om in 2021 niet meer dan 1.500 ton CO2 uit te stoten. “We willen bedrijven en organisaties uit onze gemeente stimuleren om te verduurzamen en zelf ook iets te doen aan CO2-reductie”, zegt Wethouder Didi Dorrestijn-Taal van de gemeente Barneveld, in een persbericht. “Ook de medewerkers van onze gemeente spannen zich in om een duurzaamheidsslag te maken. We maken een actieplan om te komen tot een samenhangende duurzaamheidsaanpak waarmee we de komende jaren vooruit kunnen. Iedereen levert een bijdrage aan het waarmaken van onze ambities.”

De CO2-Prestatieladder en overheden

Naast de gemeente Renkum en de gemeente Barneveld, zijn de gemeentes Harderwijk, Bronckhorst, Arnhem, Winterswijk, Doetinchem, Geldermalsen en Berkelland aan de slag gegaan met certificeren op de Ladder. Eerder dit jaar behaalde de ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een certificaat op niveau 4 van de CO2-Prestatieladder. Bij de uitreiking van het certificaat, riep Staatssecretaris Stientje van Veldhoven andere Nederlandse overheden op om aan de slag te gaan met CO2-reductie met behulp van de CO2-Prestatieladder.

Zonnepanelen en elektrische auto’s

De CO2-Prestatieladder vraagt aan gecertificeerde organisaties om transparant te zijn over doelstellingen om CO2 te reduceren en welke maatregelen daarvoor worden getroffen. Zo wil de gemeente Barneveld meer groene stroom opwekken door onder andere 2.000 zonnepanelen te installeren op de gemeentelijke gebouwen. Daarvoor wordt zoveel mogelijk dakruimte benut, vertelt de wethouder aan de Barneveldse Krant.

Verder streeft de gemeente naar een schoner wagenpark, waarvoor het aantal elektrische auto’s wordt uitgebreid en ook biobrandstof wordt ingezet om CO2 te besparen. Barneveld wil daarnaast financiële stimuleringsregelingen inzetten om het fietsgebruik aan te moedigen binnen de organisatie.

De volgende stap

Volgens de gemeente zou de grootste CO2-uitstoot worden veroorzaakt door alle activiteiten die op het Barneveldse grondgebied plaatsvinden binnen de regio FoodValley. “Omgerekend naar tonnen CO2 zitten wij op ongeveer 500.000 ton aan uitstoot”, zegt Dorrestijn tegen de Barneveldse Krant. “Het grootste aandeel daarin heeft het autosnelwegverkeer, met zo’n 200.000 ton. Ons aandeel als gemeentelijke organisatie op dat totaal is misschien beperkt, maar door hiermee aan de slag te gaan, willen we vooral ook naar grote organisaties in de gemeente laten zien dat zo’n grote CO2-reductie echt mogelijk is.”

Barneveld ziet kansen om ook haar keten van toeleveranciers te stimuleren tot CO2-reductie als een volgende stap. De wethouder vindt echter dat de gemeente nog niet zo ver is. “We willen eerst laten zien dat we het zelf kunnen, voordat we anderen verplichtingen op dit vlak opleggen”, zegt zij tegen de Barneveldse Krant.

Vragen?

Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)251 – 22 22 73 of via info-nck@normecgroup.com.

Gerelateerd nieuws

Gelderland als 1e overheid boven aan de CO2-Prestatieladder

Gelderland als 1e overheid boven aan de CO2-Prestatieladder

Natuurmonumenten behaalt CO2-prestatieladder

Natuurmonumenten behaalt CO2-prestatieladder

Renkum door NCK gecertificeerd als eerste gemeente met certificaat CO2-Prestatieladder

Renkum door NCK gecertificeerd als eerste gemeente met certificaat CO2-Prestatieladder