Nieuws

Gecertificeerd op niveau 3

Vrouw schud persoon de hand

Provincie Gelderland door NCK als eerste provincie gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

De provincie Gelderland heeft zich als 900ste organisatie gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder voor niveau 3. Gedputeerde Jan Markink van de provincie heeft woensdag 13 februari het certificaat in ontvangst genomen. Het afgelopen jaar zijn er met de CO2-Prestatieladder verdere stappen gezet naar een klimaatneutrale organisatie.

Klimaatneutraal in 2030

In 2030 wil de organisatie klimaatneutraal zijn. Door het beter isoleren van gebouwen, van het gas af te gaan en het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen wordt er de komende jaren flink CO2 gereduceerd. Ook wordt in de organisatie ingezet op gedragsverandering. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, zijn zowel grote als kleine stappen te nemen. Hierbij worden medewerkers gemotiveerd, gestimuleerd en worden tools aangereikt om het goede voorbeeld te geven met CO2 -reductie als resultaat. Zo wordt er bewust gekeken naar afval en het vervoersgebruik van de provincie. Medewerkers zullen in de toekomst vaker met elektrische voertuigen rijden en minder dienstreizen maken.

Nederlandse overheden certificeren zich op CO₂-reductie

Eerder dit jaar hebben verschillende overheden via het Gelders Energie Akkoord, zich gecommitteerd om dit jaar aan de slag te gaan met de CO2-Prestatieladder. SKAO doet een oproep aan andere provincies om zich ook te laten certificeren en het goede voorbeeld van de provincie Gelderland te volgen.

Dimitri Kruik voorzitter Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO): Het is fantastisch om te zien dat de provincie Gelderland zich heeft laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder. De provincie wordt hiermee een geloofwaardige en voorbeeldige partner in de energietransitie.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument.

Vragen?

Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)251 – 22 22 73 of via info-nck@normecgroup.com.

Provincie Gelderland door NCK als eerste provincie gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

Provincie Gelderland door NCK als eerste provincie gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

Barneveld is door NCK als tweede gemeente in Nederland gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

Barneveld is door NCK als tweede gemeente in Nederland gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

Renkum door NCK gecertificeerd als eerste gemeente met certificaat CO2-Prestatieladder

Renkum door NCK gecertificeerd als eerste gemeente met certificaat CO2-Prestatieladder