Nieuws

Bewijsmiddel om aan de eisen te voldoen

Mannen met helmen en veiligheid hesjes

Invoering en handhaving ViA

De werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft overlegd met vertegenwoordigers van certificerende instellingen (CI-en). Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capaciteit voor het uitvoeren van audits en toetsen dit najaar al bezet en begint ook het eerste kwartaal van 2022 vol te lopen.

Afspraken ontbreken van bewijsmateriaal

In de Richtlijn handhaving en invoering staat dat het inzetten van sancties onder meer afhankelijk is van de mate waarin het ontbreken van een bewijsmiddel[1] toerekenbaar is en welke inspanning is gedaan om aan de eisen te voldoen.

Wij willen graag verduidelijken wat dit in de praktijk betekent:

Heeft u op 1 januari 2022 niet het vereiste bewijsmiddel? Dan zal een ondertekende offerte van een Certificerende Instelling met een afspraakbevestiging voor een audit/toets worden geaccepteerd, daarbij dient u ook aan te tonen dat u vóór die datum alvast een self-assessment hebt gedaan.

De werkgroep ViA en de CI-en onderhouden nauw contact over de capaciteit. Zodra er weer voldoende ruimte is zullen alleen de geldige bewijsmiddelen geaccepteerd worden. Het is dus van belang zo snel mogelijk, door middel van de Handreiking ViA/risicomatrix, te bekijken welk bewijsmiddel voor u van toepassing is en hiervoor een uitvraag te doen bij een Certificerende Instelling.

[1] Afhankelijk van de contractwaarde en de impact: een SCL Certificaat, een SCL Light Statement of SCL Approved Self Assessment.

Bron: GC-veiligheid

Gerelateerd nieuws

SCL: Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB)

SCL: Governance Code Veiligheid in de bouw (GCVB)

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

Normec NCK toetst veiligheidsbewustzijn met Safety Culture Ladder

Mijn.sccm: hét kennisplatform voor gecertificeerde bedrijven

Mijn.sccm: hét kennisplatform voor gecertificeerde bedrijven