Nieuws

De vervanging van de eerdere versies

Vrouw met blauwe bouwhelm

Nieuwe versies BRL SIKB 7000 en BRL SIKB 2100

De nieuwe versies van BRL SIKB 7000 en BRL SIKB 2100 zijn gepubliceerd en van kracht: BRL SIKB 7000, versie 6.0, bijbehorende protocollen, allen versie 6.0 BRL SIKB 2100, versie 4.0, bijbehorende protocol, versie 4.0.

Deze versies worden van kracht per 30 november 2018. Zij vervangen alle eerdere versies. De eerdere versies van BRL SIKB 7000 en BRL SIKB 2100 en de protocollen worden ingetrokken per 1 april 2020. Organisaties met een certificaat conform BRL van eerdere versie kunnen tot 1 april 2020 een certificaat conform BRL nieuwe versie verkrijgen na een positief verlopen beoordeling door de certificatie-instelling. Deze beoordeling wordt uitgevoerd als een normaal opvolgingsonderzoek waarbij in ieder geval de nieuwe en gewijzigde eisen uit deze schema’s worden beoordeeld. Certificaten conform BRL eerdere versie die niet voor 1 april 2020 worden omgezet, worden ingetrokken. De organisatie moet dan – om een certificaat onder BRL nieuwe versie te verkrijgen – een initieel certificatieonderzoek doorlopen.

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)251 – 22 22 73 of via info-nck@normecgroup.com.

Gerelateerd nieuws

Accreditatie BRL 2100 en BRL 7000

Accreditatie BRL 2100 en BRL 7000

De organisatie voorbereiden op een externe audit

De organisatie voorbereiden op een externe audit

ISO 45001-certificering bij Normec NCK

ISO 45001-certificering bij Normec NCK