Nieuws

Vertrouwen op kwaliteit biedt houvast

Telefoon in de hand

Coronavirus COVID-19 update

Het is gemakkelijk om in deze tijden te worden geregeerd door angst en onzekerheid. Dat is menselijk. Ook wij bij Normec NCK vragen ons af waar dit naartoe gaat. Het mooie is echter dat de vragen die bij iedereen op dit moment leven voor verbintenis zorgen. Hoe gaan we hier gezamenlijk sterker uitkomen?

Weliswaar is veel onzeker, voor ons staat als een paal boven water dat vertrouwen op kwaliteit en continuïteit houvast biedt. Dat blijkt in tijden van crisis meer dan ooit. Daarnaast beseffen we nog wat anders: we zijn echt ondernemers. We gaan dóór. We verzinnen manieren om onze klanten te kunnen blijven bedienen, zodat ook jouw bedrijf kan blijven draaien en het bedrijfsproces wordt geborgd. Zo kunnen onze inspecties en audits in de meeste gevallen ‘gewoon’ doorgang vinden. Ook in het geval van een mogelijke ‘lock down’.

Focus op de toekomst
De tijd die nu – tegen wil en dank – is vrijgekomen, kunt u besteden aan het onder de loep nemen van uw bedrijfsprocessen. Aan het inventariseren van de benodigde certificeringen. Aan het naar voren halen van audits, die voor later dit jaar stonden gepland. Want hoewel we een heleboel niet weten, is een ding zeker; dit gaat voorbij. En als het voorbij is, en de zaken weer hun onbekommerde gang kunnen gaan, hoe prettig is het dan voor u om de focus meteen te kunnen richten op uw dagelijkse gang van zaken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Al onze medewerkers werken volgen de adviezen en richtlijnen van het RIVM. Mocht een audit of inspectie op locatie niet mogelijk zijn, dan beschikken wij over de mogelijkheid om de audits en inspecties eventueel op afstand te kunnen uitvoeren. Uit de grond van ons hart wenst Normec NCK iedere ondernemer gezondheid en kracht toe in deze uitdagende tijd.

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)251 – 22 22 73 of via info-nck@normecgroup.com.

SSVV neemt maatregelen vanwege coronavirus

SSVV neemt maatregelen vanwege coronavirus

NCK behaalt als 1e in Nederland de accreditatie voor de CO2 Prestatieladder

NCK behaalt als 1e in Nederland de accreditatie voor de CO2 Prestatieladder

NCK reikt het 1.000ste CO2-Prestatieladder certificaat uit aan Hoogheemraadschap van Delfland

NCK reikt het 1.000ste CO2-Prestatieladder certificaat uit aan Hoogheemraadschap van Delfland