Productcertificering

Betrouwbaar en deskundig

BRL SIKB 7000

BRL SIKB 7000 beschrijft de werkwijze bij de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform de Wet bodembescherming (Wbb), de Waterwet (Wtw) en de Wet milieubeheer (Wm). De regelgeving bepaalt wanneer er sprake is van saneren of van een ingreep. Het certificaat toont aan dat de aannemer de preventie van fouten bij de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden op de juiste manier heeft georganiseerd. Een sanering die is uitgevoerd door een niet- gecertificeerd en/of erkend bedrijf, wordt niet geaccepteerd door het bevoegd gezag.

Wat zijn de voordelen van een BRL SIKB 7000 certificering?

  • Met een BRL SIKB 7000-certificering laat u zien dat u (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem uitvoert volgens de regelgeving en daarmee kwaliteit serieus neemt.
  • Met een BRL SIKB 7000-certificering bent u bevoegd tot het verrichten van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem.
  • Met een BRL SIKB 7000-certificering beschikt u over een erkend bewijsmiddel conform de Wbb, Wtw en de Wm.

BRL-SIKB 7000: toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de BRL SIKB 7000 is onderverdeeld in vier activiteiten ofwel protocollen:

  • protocol 7001: uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden
  • protocol 7002: uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden
  • protocol 7003: uitvoering van ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen
  • protocol 7004: tijdelijk uitplaatsen van grond zoals omschreven in BUS

Normec NCK en de BRL-SIKB 7000

Binnen de BRL-SIKB 7000 worden eisen gesteld aan uw kwaliteitssysteem. Dit gedocumenteerde en functionerende kwaliteitssysteem (met een relevante scope) moet voldoen aan de ISO9001. Ook moet de veiligheid van de medewerkers zijn geborgd met een VCA-systeem (met een relevante scope).

Normec NCK is geaccrediteerd om te certificeren voor alle vier de protocollen van de BRL-SIKB 7000.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Dit zeggen klanten over Normec NCK

Slokker logo
Slokker Bouwgroep

Slokker Bouwgroep

“Ik kende Normec NCK vanuit een ander dienstverband. Toen ik eind 2014 bij Slokker Bouwgroep in dienst trad, heb ik ze als het ware meegenomen.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen over dit onderwerp

Waar vind ik meer informatie over de accreditatie en scope van Normec NCK?

Alle informatie over onze accreditatie is te vinden op de website van de Raad voor Accreditatie (RvA). ). Wij staan hier geregistreerd onder nummer C501 voor managementcertificering en nummer C626 voor productcertificering. Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)251 – 22 22 73.

Kan Normec NCK meerdere schema’s gelijktijdig auditeren?

Ja, wij kunnen meerdere schema’s gelijktijdig of gecombineerd auditeren. Wel is dit bij lopende certificaten afhankelijk van hun afloopdatum. Verder zijn de ISO-normen ISO9001, ISO14001 en ISO45001 vanwege hun structuur zeer goed te combineren. Ook audits voor schema’s als VCA en ISO9001 kunnen gecombineerd worden uitgevoerd.